Grön Bostad växer med nya hyresrätter och studentbostäder

Grön Bostad AB, ägt av AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och ByggVesta AB, förvärvar nya projekt i Stockholm, Uppsala och Malmö. Den portfölj som förvärvet avser, omfattar ca 550 lägenheter varav ca 100 stycken är studentlägenheter på KTH.

Projekten har initierats och utvecklats av ByggVesta varefter de sålts in till Grön Bostad i enlighet med det etablerade samarbetet mellan AFA Fastigheter och ByggVesta.

Byggnaderna utförs enligt den för Grön Bostad fastställda policyn om energieffektivitet och miljöanpassning. Med denna affär får Grön Bostad ett bestånd med drygt 2800 välbelägna och nyproducerade lägenheter.

– Det är bra att vi kan bidra med nya hyresrätter och studentlägenheter som samtidigt ger en trygg avkastning, säger Tomas Ingemarsson, chef AFA Fastigheter.

– Vi är glada att vårt samarbete med AFA Fastigheter fortsätter att utvecklas. I och med denna affär får vi inte bara en större portfölj med hyresrätter, vi stärker också vår position på studentbostadsmarknaden och vi engagerar oss i förnyelsearbetet av Rinkeby. Med andra ord visar vi ännu tydligare att vi och Grön Bostad är engagerade samhällsbyggare, konstaterar Lars Jonsson, huvudägare av ByggVesta.

Vid frågor kontakta VD Grön Bostad, Rickard Backlund, telefon 0706-55 99 60.